Perustietoa autokoulusta

Autokoulun aloittaminen 


OpetusKolmivaiheinen koulutus
-perusvaihe
-harjoitteluvaihe
-syventävä vaihe

Autokoulun voit aloittaa aikaisintaan vuotta ennen ko. ajokorttiluokan ikävaatimuksen täyttymistä. Voit tulla kurssillemme ilman etukäteis-ilmoitusta etkä ensimmäisellä kerralla tarvitse mukaan muuta kuin iloisen mielen
.

Autokoulun opetus koostuu teoriaopetuksesta sekä ajo-opetuksesta. Koulu aloitetaan teoriaopiskelulla ja ajo-opetus alkaa käsittelyharjoituksilla edeten siten helpoista liikennetilanteista monimutkaisempiin sekä kohti itsenäistä ajamista.


Kolmivaiheinen koulutus koostuu perusvaivaiheesta sekä harjoittelu- että syventävästä vaiheesta.

Opetuksen vaiheet

Perusvaiheessa teoriaopetusta on vähintään 19 tuntia ja ajo-opetusta vähintään 17 tuntia. Perusvaihe päättyy hyväksytyn kuljettajantutkinnon suorittamiseen ja sen jälkeen saa lyhytaikaisen ajokortin.

Harjoitteluvaiheeseen sisältyy teoriaa, harjoittelua sekä itsenäistä opiskelua
.
Syventävään vaiheeseen kuuluu teoriaopetusta ja ajo-opetusta liikenteessä sekä ajoharjoitteluradalla. 
B-luokan syventävän vaiheen opetuksen voi aloittaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ajokoe on hyväksytty. Myös harjoitteluvaiheen palautejakson opetus pitää olla saatu.